00:02:00


- - -
- - -


Časovač 2 minúty

Na meranie času dvoch minút môžete použiť online časovač na Timer.net. Časovač je zariadenie, ktoré meria časový interval a signalizuje jeho koniec. Časový interval za 2 minúty je 120 sekúnd. Časovače sú zariadenia, ktoré odpočítavajú od určitého časového intervalu.

Kliknutím na "Štart" spustíte online odpočítavanie na 2 minúty.