00:20:00
- - -
- - -


Časovač 20 minút

Môžete použiť online časovač na Timer.net na meranie času 20 minúty. Časovač je zariadenie, ktoré meria časový interval a signalizuje jeho koniec. Časový interval v 20 minút je 1200 sekúnd. Časovače sú zariadenia, ktoré odpočítavajú od určitého časového intervalu.

Kliknutím na "Štart" spustíte online odpočítavanie času 20 minúty.