00:03:00


- - -
- - -


Časovač 3 minúty

Na meranie času tri minúty môžete použiť online časovač na Timer.net. Časovač je zariadenie, ktoré meria časový interval a signalizuje jeho koniec. Časový interval v 3 minútach je 180 sekúnd. Časovače sú zariadenia, ktoré odpočítavajú od určitého časového intervalu.

Kliknutím na "Štart" spustíte online odpočítavanie na 3 minúty.