00:30:00
- - -
- - -


Časovač 30 minút

Môžete použiť online časovač na Timer.net na meranie času 30 minúty. Časovač je zariadenie, ktoré meria časový interval a signalizuje jeho koniec. Časový interval v 30 minút je 1800 sekúnd. Časovače sú zariadenia, ktoré odpočítavajú od určitého časového intervalu.

Kliknutím na "Štart" spustíte online odpočítavanie času 30 minúty.