00:30:00
- - -
- - -

Časovač 30 minut

Můžete použít online časovač na Timer.net k měření času 30 minut. Časovač je zařízení, které měří časový interval a signalizuje jeho konec. Časový interval v 30 minut je 1800 sekund. Časovače jsou zařízení, která odpočítávají od určitého časového intervalu.

Kliknutím na "START" spustíte online odpočítávací měřič na dobu 30 minut.