00:30:00
- - -
- - -


Timer 30 minutter

Du kan bruke online-timeren på Timer.net for å måle en tid på 30 minutter. En timer er en enhet som måler et tidsintervall og signaliserer slutten. Tidsintervallet i 30 minutter er 1800 sekunder. Tidtakere er enheter som teller ned fra et spesifisert tidsintervall.

Klikk på "START" for å starte online nedtellingstidtakeren for en tid på 30 minutter.