00:20:00
- - -
- - -


Timer 20 minutter

Du kan bruke online-timeren på Timer.net for å måle en tid på 20 minutter. En timer er en enhet som måler et tidsintervall og signaliserer slutten. Tidsintervallet i 20 minutter er 1200 sekunder. Tidtakere er enheter som teller ned fra et spesifisert tidsintervall.

Klikk på "START" for å starte online nedtellingstidtakeren for en tid på 20 minutter.