00:20:00
- - -
- - -


Zegar 20 minut

Możesz użyć timera online na Timer.net, aby zmierzyć czas 20 minut. Timer to urządzenie, które odmierza interwał czasowy i sygnalizuje jego koniec. Przedział czasu w 20 minuty to 1200 sekund. Timery to urządzenia, które odliczają czas od określonego przedziału czasu.

Kliknij "START", aby uruchomić licznik czasu online na czas 20 minut.