00:01:00


- - -
- - -


Časovač 1 minúta

Na meranie času jednej minúty môžete použiť online časovač na Timer.net. Časovač je zariadenie, ktoré meria časový interval a signalizuje jeho koniec. Časový interval za 1 minútu je 60 sekúnd. Časovače sú zariadenia, ktoré odpočítavajú od určitého časového intervalu.

Kliknutím na "Štart" spustíte online odpočítavanie na dobu 1 minúty.