00:01:00


- - -
- - -


Timer 1 minutt

Du kan bruke online-timeren på Timer.net for å måle en tid på ett minutt. En timer er en enhet som måler et tidsintervall og signaliserer slutten. Tidsintervallet i 1 minutt er 60 sekunder. Tidtakere er enheter som teller ned fra et spesifisert tidsintervall.

Klikk på "START" for å starte nedtellingstimeren på nettet for en tid på 1 minutt.