00:02:00


- - -
- - -


Timer 2 minuty

Możesz użyć timera online na Timer.net, aby zmierzyć czas dwóch minut. Timer to urządzenie, które odmierza interwał czasowy i sygnalizuje jego koniec. Przedział czasu w 2 minutach wynosi 120 sekund. Timery to urządzenia, które odliczają czas od określonego przedziału czasu.

Kliknij "START", aby uruchomić minutnik online na czas 2 minut.