00:02:00


- - -
- - -


Timer 2 minutter

Du kan bruke online-timeren på Timer.net for å måle en tid på to minutter. En timer er en enhet som måler et tidsintervall og signaliserer slutten. Tidsintervallet i 2 minutter er 120 sekunder. Tidtakere er enheter som teller ned fra et spesifisert tidsintervall.

Klikk på "START" for å starte nedtellingstimeren på nettet for en tid på 2 minutter.