00:00:21
- - -
- - -


Timer 21 sekunder

Du kan bruke online-timeren på Timer.net for å måle en tid på 21 sekunder. En timer er en enhet som måler et tidsintervall og signaliserer slutten. Tidsintervallet i 21 sekunder er 21000 millisekunder. Tidtakere er enheter som teller ned fra et spesifisert tidsintervall.

Klikk på "START" for å starte online nedtellingstidtakeren for en tid på 21 sekunder.