Zadejte svůj čas
HH MM SS

00:00:00


- - -
- - -

Timer, Časovač

Co je to časovač?

Časovač je zařízení, které spouští nebo zastavuje něco v nastavený čas. Je to zařízení (jako jsou hodiny), které spouští nebo zastavuje zařízení v předem určených časech. Časovač je zařízení, které může vydat zvuk, když uběhne určitý počet sekund, minut nebo hodin. Je to časomíra, která měří časový interval a signalizuje jeho konec. Existuje další definice časovače. Časovač jsou ve skutečnosti hodiny, které řídí sekvenci události a počítají v pevných časových intervalech. Dále můžeme říci, že se jedná o hardwarové zařízení, které sleduje uplynulý čas mezi dvěma událostmi.

Online časovač

Timer.net je online časovač, který vám umožňuje měřit uplynulý čas v určitém časovém intervalu. Můžete zadat svůj čas a vybrat sekundy, minuty a hodiny. Po uplynutí času časovače se ozve bzučák a uprostřed časovače se objeví přesýpací hodiny. Nastavte sekundu, minutu nebo hodinu online odpočítávacího časovače a poté jej spusťte (klikněte na "START"). Přesýpací hodiny jsou nástrojem pro měření času.

Jaké nástroje se používají k měření času?

Existuje mnoho přístrojů, které se používají k měření času. Po velmi dlouhou dobu byly vynalezeny přístroje k měření času. Lidé například používali nástroje, jako jsou sluneční hodiny, aby sledovali čas.

Hodiny

Hodiny jsou nástroj používaný k indikaci a měření času. Definice hodin je zařízení pro ukazování a měření času. Hodiny a hodinky jsou klasifikovány jako hodinky.

Hodinky

Hodinky jsou přenosné hodinky, které jsou určeny k nošení na zápěstí. Mechanické hodinky jsou poháněny ozubenými koly a pružinami. Peter Henlein (Němec z Norimberku) je obvykle považován za vynálezce prvních hodinek. Narodil se v roce 1485. Existují různé typy hodinek. Můžeme zmínit například mechanické hodinky, automatické hodinky a digitální hodinky.

Časovač

Časomíra je časomíra sloužící k měření a signalizaci konce časových intervalů. Můžete použít online časovač na Timer.net.

Stopky

Stopky měří časové intervaly pomocí specifických aktivačních a deaktivačních bodů. Jiný název pro stopky je chronograf. Časovače jsou zařízení, která odpočítávají od určitého časového intervalu. Stopky jsou zařízení, která dělají opak. Ve skutečnosti měří uplynulý čas počítáním od nuly nahoru. Stopky se například používají ve sportu k měření času běhu.

Budík

Budík jsou hodiny, které si můžete nastavit tak, aby vás probudily.

Kalendář

K evidenci let můžeme použít kalendáře.

Přesýpací hodiny

Přesýpací hodiny jsou zařízení na měření času stékáním písku.

Sluneční hodiny

Sluneční hodiny udávají denní dobu polohou stínu nějakého předmětu vystaveného slunečním paprskům.