00:00:10
























- - -
- - -





Časovač 10 sekund

Můžete použít online časovač na Timer.net k měření času 10 sekund. Časovač je zařízení, které měří časový interval a signalizuje jeho konec. Časový interval v 10 sekund je 10000 milisekundy. Časovače jsou zařízení, která odpočítávají od určitého časového intervalu.

Kliknutím na "START" spustíte online odpočítávací měřič na dobu 10 sekund.